.

.::. KURBANLIK TANIMLARI .::.

.

ADAK KURBANI; Bir idleğin veya bir isteğin olabilmesi için, Allaha verilen bir söz durumdur. Adak kurbanının adak olarak belirtildikten ve gerçekleştikten sonra yerine getirilmesi vaciptir. Yani kişi adadığı kurbanı belirttiği gibi kesmelidir. Halkımız genelde şu şekilde adak kurban kurban kesilmesi sorumluluğunun altına girer.- Allahım şu işim olursa, şu sınavı kazarnırsam, şu sıkıntıdan kurtulursam kurban keseceğim demekle adak kurban yükümlülüğüne girilmiş olur. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.AKİKA KURBANI; Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akika” adı verilir. Akika kurbanı kesmek müstehaptır. Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.Akika kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir.ŞÜKÜR KURBANI; Arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri istifade edebilir.HEDY KURBANI; Hac ve umre ibadetlerini yaparken Kâbe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurbandır. Kıran ve temettü' haccı yapanların hedy kurbanı kesmesi vaciptir. Umre veya ifrad haccı yapanların bu kurbanı kesmesi müstehaptır. Hac yasaklarını ihlal edenlerin hedy kurban kesmesi ise vaciptir. Hedy olarak kesilen kurbanın eti fakirlere dağıtılır.VACİP KURBAN; Her yıl kurban bayramında kesilen kurban vacip kurbandır. İslamiyet öncesine dayanan tarihi geçmişi Hz. İbrahim’e kadar dayanmaktadır. Hz. İbrahim Oğlu Hz. İsmail’i kurban etmek isterken Yüce Allah Teâla tarafından koç ikram edilmesi ve insan yerine hayvan kurban edilmesi, insanlığın Allah katında ne kadar değerli olduğunu gösterir. O günden bugüne adet olarak gelen kurban kesimi, İslamiyet’in gelişiyle beraber vacip olmuştur.HEMEN ARA